No sleep

Guarana je najobľúbenejším a najpredávanejším energetickým nápojom v Srbsku a priľahlom regióne. Ako prvá, Guarana vytvorila celú kategóriu energetických nápojov na miestnom trhu. Vďaka inováciám, komunikácii a obľúbeným príchutiam je Guarana už dvadsať rokov jednotkou na trhu.

Go to Guarana website

Naše značky

Vyrábame tradičné prírodné minerálne a pramenité vody a džúsy, snacky a nealkoholické nápoje svetových značiek.