28. 8. 2018

Další dva Mattoni orli se přeměnili v umělecká díla, tentokrát k vidění u dálnice D5

Po červnové přeměně reklamních orlů Mattoni v umělecká díla u dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí se transformace dočkali také dva na dálnici D5. Stejně jako v prvním případě jeden z nich zdobí kresba světově uznávané české grafičky Míly Fürstové. Na druhém můžeme vidět další vítězný návrh studentské soutěže AVU, jehož autorem je Jan Hladík.


Nově přeměněné bývalé velkoplošné reklamní poutače mohou lidé spatřit od poloviny srpna poblíž dálnice D5 nedaleko Berouna u středočeské Chlustiny.

Míla Fürstová svou grafikou vyjadřuje své pocity z návratu domů. Tato mezinárodně uznávaná grafička totiž profesně působí a žije v britském Londýně. Motiv orla znázorňuje její vzpomínky na prožitá léta Česku, a proto lze na něm najít typické prvky i známá místa. „Asi proto, že žiji už 20 let v Británii, si čím dál tím víc uvědomuji, jak unikátní a inspirativní je česká krajina a architektura. Orli Mattoni jsou pro mě součástí této krajiny a svou přítomností ji přeměňují v divadelní jeviště. Příběh naznačený v motivu mého orla je určitá oslava dětství stráveného v Čechách, které mi dalo křídla k rozletu do celého světa,“ přibližuje svůj motiv Míla Fürstová.

Myšlenku druhého návrhu představuje jeho autor, student AVU Jan Hladík: „Návrh počítá s vtipem a zapamatovatelností. Zabývá se vstupováním člověka do krajiny. Může odkazovat k současnému využívání zemědělské půdy při průmyslové výrobě a některým negativním dopadům.“

IMG_2443.jpg

Od roku 1998 Karlovarské minerální vody (KMV) instalovaly v ČR přibližně 20 velkých reklamních poutačů se symbolem orla jako připomínku na zakladatele Heinricha Mattoniho, právě orla měl ve svém znaku. Za 20 let se tito orli stali v povědomí veřejnosti neodmyslitelnou součástí míst, kde se nacházejí*. Průzkumy veřejného mínění** ukazují, že lidé vnímají orly pozitivně, připomínají jim známá místa, milníky na cestě k domovu, chyběli by jim. Vzdáleně tak připomínají příběh španělských poutačů ve tvaru býků***.

„S ohledem na poslední úpravu zákona o pozemních komunikacích jsme se rozhodli s dálničními orly jako naší reklamou rozloučit a zároveň jim dát šanci přetrvat i do budoucna s nadějí na nový život, jako umělecká díla. Jsme nadšení, že se nám v krátké době již podruhé podařilo tento náš záměr realizovat a věříme, že tento ojedinělý projekt bude úspěšně pokračovat i v nadcházejících měsících,“ vysvětluje Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu KMV. „Chceme přenechat prostor k přeměně orlů umělcům dle jejich návrhů a přispět stálou instalací těchto uměleckých děl k oživení krajiny,“ dodává. Poutače již nebudou nositely reklamního sdělení, neponesou žádné logo ani komerční prvek, po řádném řízení u příslušného stavebního úřadu se změní na umělecká díla stojící ve volné krajině.

IMG_2480.jpg

K naplnění tohoto záměru KMV přizvaly Galerii hlavního města Prahy a Akademii výtvarných umění v Praze, na které proběhla soutěž mladých výtvarníků o nejlepší studentské návrhy. S nabídkou vytvořit výtvarné dílo na netradiční plochu ve veřejném prostoru zároveň KMV oslovily výtvarnici Mílu Fürstovou. K jejím nejznámějším dílům patří například obal hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay, jehož motiv křídel inspiroval KMV k nabídce spolupráce na přeměně jednoho z orlů.

KMV tímto projektem navazují na svou dosavadní podporu výtvarného umění, například Mattoni Water Colours (projekt představující české i světové výtvarné umění) nebo opakované výstavy moderního umění PragueBiennale. „V mezinárodním měřítku může být naše přeměna orlů unikátní, u dohledatelných obdobných projektů jako SaveArtSpace v USA nebo 48Sheet ve Spojeném království jde jen o krátkodobé instalace na menších plochách,“ shrnuje Ondřej Postránský.

*Stručně k orlům Mattoni: Od roku 1998 KMV instalovaly u českých dálnic a silnic I. třídy cca 20 velkých reklamních poutačů se symbolem orla. Všechny byly umístěny v souladu s tehdy platnou legislativou. Za 20 let se tito orli stali součástí obecného vnímání, součástí míst, kde se nacházejí. Ke konci května 2018 zůstalo 16 orlů, které chce KMV postupně změnit na umělecká díla a jejich plochu nabídnout pro nekomerční umělecké motivy. První dva orli se takto přeměnili v červnu 2018, v srpnu následují další dva.

**Např. podle průzkumu KANTAR z října roku 2017 mezi 500 respondenty má nadpoloviční většina lidí pozitivní a příjemné pocity, když orly vidí. A dokonce 40 % lidí by bylo líto, pokud by byli orli odstraněni, popřípadě by jim chyběli.

***Ve Španělsku jsou od roku 1956 obdobné velkoplošné reklamní poutače ve tvaru býka. S postupným omezováním reklamy u silnic se tito býci začali zvětšovat a přesunuli se dále do krajiny. Když v roce 1994 vláda nařídila podobnou reklamu odstranit úplně, vyvolalo to v zemi velké protesty, lidé býky urputně bránili, zvířata se postupně zažila jako neoficiální symbol Španělů. Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že sochy mohou zůstat, pokud se "vhodně zasadí do krajiny", takže v zemi jich zůstalo přes osmdesát.

IMG_2661.jpg

Míla Fürstová je jedním z nejvíce strhujících talentů, které se v posledních letech objevily v oblasti uměleckého tisku. Během uplynulého desetiletí vystavovala ve více než 20 sólových projektech v mnoha zemích včetně Británie, USA, Francie a České republiky. Během této doby získala řadu ocenění a její práce se objevily v mnoha mezinárodních publikacích. Prestižní soukromé a veřejné sbírky včetně Královské sbírky, V&A a Museum of London si pořídily její díla.

Míla se narodila v Československu a získala magisterský titul v oboru Výtvarné umění, Psychologie a Anglický jazyk na Univerzitě Karlově v Praze a současně studovala bakalářské studium výtvarné tvorby na univerzitě v Gloucestershire. V roce 2001 získala magisterský titul na Royal College of Art a poté začala přednášet na Coventry University a University of Gloucestershire. V roce 2003 byla jmenována prvním Artist in Residence na Ladies’ College v Cheltenhamu, kde založila a do roku 2010 provozovala leptové studio. V roce 2009 se stala nejmladší členkou Královské akademie západní Anglie v Bristolu.

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v ČR, byla založena 1. 5. 1963,

a její hlavní náplní je shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových.

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod

ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVodyLInkedIn.

Kontakty pro média

Magdalena Juříková

Ředitelka Galerie hlavního města Prahy

Tel. 233 325 330

Pavel Novák, mediální zástupce KMV

Telefon: (+420) 724 012 604

E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF