Společenská zodpovědnost

Dlouhodobá udržitelnost je základem našeho podnikání. Jako rodinná firma si uvědomujeme naši zodpovědnost vůči budoucím generacím. Proto jsme za své přijali principy cirkulární ekonomiky a chceme, aby nejen naše podnikání, ale celé nápojové odvětví bylo dlouhodobě udržitelné.


Podnikáme zodpovědným způsobem

Pečujeme o naše prameny a zdroje, abychom je v pořádku mohli předat dalším generacím.

Cirkulární ekonomika

Výrobky na jedno použití si už nemůžeme dovolit. Budoucnost patří cirkulární ekonomice.

Ochrana pramenů

Máme zodpovědnost vůči okolí pramene i samotné minerální vodě. Naše zdroje chráníme a neustále monitorujeme.

100% recyklovatelnost

Všechny obaly, které používáme, jsou 100% recyklovatelné. Usilujeme o mnohonásobnou lokální recyklaci.

Zaměření na kvalitu

Kvalita výrobků i výrobních procesů je pro nás prioritou. Řízení kvality věnujeme velkou pozornost.

Zálohový systém

Ve všech zemích, kde podnikáme, podporujeme zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky.

Udržujeme tradice

Podílíme se na rekonstrukci historických budov lázní v místech, kde pramení naše zdroje. Zpřístupňujeme naše dědictví veřejnosti.

Voda v přírodě přirozeně proudí, cirkuluje. Příroda nezná věci na jedno použití ani odpad, vše je zužitkováno, proměněno ve zdroje. A tak by měla fungovat i naše, lidská činnost. Chceme žít ve světě, kde odpad je zdrojem, kde se odhozené odpadky neválejí v přírodě, kde energií neplýtváme, ale opakovaně jí využíváme. Nápojový průmysl má unikátní příležitost stát se plně cirkulárním. Stačí nastartovat reálnou recyklaci „z lahve do lahve“, případně „z plechovky do plechovky“. A můžeme naše 100% recyklovatelné nápojové obaly používat prakticky donekonečna.

Příklady zodpovědného přístupu

Dopravujeme po železnici

Od roku 2012 jsme po železnici dopravili již 500 000 palet nápojů. Ušetřili jsme tak 15 000 jízd kamionů.

První cirkulární lahev

Mattoni a online shop Košík.cz vytvořili první cirkulární zálohovanou lahev. Je vyrobená z 80 % recyklátu a po vrácení z ní bude opět nová lahev.

Snižujeme spotřebu elektřiny

Za posledních deset let jsme snížili spotřebu elektrické energie v závodech celé skupiny o 11 %, a to při vzrůstajících objemech výroby.

Mattoni muzeum

Rekonstruovali jsme první stáčírnu z roku 1873 a provozujeme zde muzeum stáčení minerálních vod.


Vážíme si tradice a historie našich značek. Usilujeme o obnovu památkově chráněného areálu někdejších lázní v Kyselce, místě, kde se zrodila skupina Mattoni 1873. Historické budovy v našem vlastnictví postupně rekonstruujeme a hledáme pro ně nové uplatnění - v pavilonu Löschner jsme otevřeli muzeum minerálních vod a vody Mattoni, v opraveném domě Stallburg zase vznikly bytové jednotky, do zrekonstruovaného hotelu Praha se nastěhuje IT centrála firmy.

Podporujeme

Naše značky

Vyrábíme tradiční přírodní minerální a pramenité vody i džusy, snacky a nealkoholické nápoje světových značek. Podporujeme naše partnery ze segmentu Horeka.