15. 5. 2018

Evropští výrobci balené vody se dobrovolně rozhodli provést do roku 2025 zásadní opatření směřující k cirkulární ekonomice

• Členové Evropské federace balených vod (EFBW) budou hnací silou pro zpětný sběr 90 % všech PET lahví, které vyrobí. • Při výrobě nových lahví budou výrobci používat min. 25 % recyklovaného PET. Evropská federace balených vod (EFBW), k jejímž členům patří i největší český výrobce balených vod firma Karlovarské minerální vody, dnes oznámila čtyři zásadní ambice pro celé odvětví, jejichž cílem je zvýšení zpětného sběru PET lahví a větší využití recyklovaného PET materiálu. Tím se v Evropě urychlí posun k cirkulární ekonomice.


Všechny nápojové obaly používané v průmyslu balených vod, ať už PET, sklo nebo hliník, jsou plně recyklovatelné. Úroveň zpětného sběru použitých nápojových PET lahví se však v rámci EU značně liší. Některé členské státy vytřídí více než 90 % PET lahví, zatímco v jiných je to méně než 20 %, což znamená, že tyto obaly se často a zbytečně stávají součástí bezcenného odpadu a společně s jinými odhozenými předměty pak znečišťují naše okolí.

Evropští výrobci přírodních minerálních a pramenitých vod jsou přesvědčeni, že PET láhve musí dostat i “druhý život”. Proto EFBW oznámila následující ambice, které mají být realizovány do roku 2025:

• Dosáhnout do roku 2025 úrovně 90 % vytřídění všech použitých PET lahví, počítáno jako průměr EU. Vyšší míra třídění PET lahví zabezpečí, že mohou být použity k výrobě nových lahví nebo jiných výrobků. EFBW v tom bude hnací silou, vedle ostatních subjektů zapojených do procesu nakládání s odpady;

• Spolupracovat s recyklačním průmyslem, aby do roku 2025 členové EFBW mohli používat v láhvích svých výrobků nejméně 25 % recyklovaného PET (rPET), počítáno jako průměr EU. Aby se používání rPET při výrobě nových lahví zvýšilo, producenti přírodních minerálních a pramenitých vod potřebují konzistentní dodávky vysoce kvalitního recyklovaného materiálu;

• Inovovat a dále investovat do eko-designu a výzkumu plastových materiálů založených na nefosilních surovinách. Pro průmysl balených vod je udržitelnost vždy klíčová a proto neustále investuje do výzkumu a vývoje obalů. To zahrnuje optimalizaci designu obalů cestou snižování hmotnosti, ekologických inovací a výzkum výroby plastů z obnovitelných zdrojů;

• Zapojit spotřebitele, kteří hrají klíčovou roli v prevenci znečišťování životního prostředí. Průmysl bude podporovat iniciativy povzbuzující k řádnému třídění a likvidaci obalů.

„Na základě našeho dlouhodobého přístupu k udržitelnému řízení zdrojů jsme se zavázali k realizaci těchto opatření v rámci celého odvětví. Nápojové PET lahve již dosahují nejvyšší míry recyklace ze všech plastových obalových materiálů v EU. Přesto i jediná láhev, která skončí jako nevyužitý odpad, je příliš mnoho. Bude to vyžadovat koordinované úsilí mnoha různých účastníků hodnotového řetězce, aby nastaly pozitivní změny. Členové EFBW se snaží ukázat a jít touto cestou,” komentuje přijaté závazky prezident EFBW Jean-Pierre Deffis

„Pro KMV znamenají tyto závazky další logický krok navazující na naše dosavadní aktivity a potvrzují jejich správné zaměření. Při navrhování nových lahví už dlouho myslíme nejen na jejich praktičnost a design, ale také na šetrnost k životnímu prostředí. Proto průběžně snižujeme množství plastu potřebného k výrobě lahví, víček i etiket. Do budoucna plánujeme navrhovat celé naše portfolio jako eko efektivní. Dlouhodobě také financujeme výzkum, který vede Fakulta Architektury ČVUT v Praze a zaměřuje se na dlouhodobé využití PETu jako stavebního materiálu,“ shrnuje generální ředitel KMV Alessandro Pasquale.

Aby zajistila, že všichni členové EFBW budou moci plnit nová opatření, hodlá federace spolupracovat se všemi příslušnými zainteresovanými stranami, včetně Plastics Recyclers Europe (PRE).

Generální ředitel KMV Alessandro Pasquale k tomu dodává: „V lednu jsme iniciovali vznik pracovní skupiny, která má zanalyzovat, vyhodnotit a navrhnout zefektivnění systému sběru a recyklace PET lahví v ČR. Jedním z výstupů její činnosti má být návrh řešení, které navrhne možnosti zálohování PET obalů, tzv. depozitní systém. První dílčí poznatky skupina představí 22. května v Praze na odborné konferenci, na níž se o své zkušenosti podělí i zahraniční odborníci na zálohové systémy PET lahví.“

K zajištění transparentnosti bude EFBW pravidelně informovat o pokrocích v plnění svých ambicí, které dnes oznámila.

O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku je KMV předním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává 1500 zaměstnanců (před dokončením akvizice tří operací Pepsi v ČR, SR a Maďarsku).

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVody a LinkedIn.

O Evropské federaci balených vod (EFBW )

EFBW je reprezentantem průmyslu balených vod, který se zaměřuje na podporu jedinečných vlastností přírodní minerální vody a pramenitých vod i zdravých hydratačních návyků směrem k institucím EU a mezinárodním organizacím.

Prostřednictvím členství v národních obchodních sdruženích a společnostech výrobců balené vody zastupuje EFBW téměř 600 producentů přírodní minerální a pramenité vody v celé Evropě. Členskou základnu EFBW tvoří 26 národních obchodních sdružení a sedm přímých členských společností.

Evropští výrobci přírodních minerálních a pramenitých vod mají rozsáhlé zkušenosti s udržitelností, včetně šetrného čerpání vody a rozsáhlé ochrany zdrojů ve spolupráci s místními komunitami.

O PET materiálu

PET (polyethylentereftalát) je lehký, 100% recyklovatelný plast ze skupiny polyesterů běžně používaný jako obalový materiál pro vodu a jiné nápoje. R-PET je PET vyrobený z obalů, které byly po použití vytříděny a zrecyklovány. Může být použit jako materiál při výrobě nových lahví nebo jiných výrobků.

Kontakt pro média

Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF