3. 6. 2016

Již 300. vlak Mattoni Express vyjel z Kyselky s nákladem vod na Moravu místo kamionů

Přeprava výrobků Karlovarských minerálních vod (KMV) ze západočeské Kyselky na Moravu probíhá od srpna 2012 po železnici v takovém objemu, že v pátek 3. 6. 2016 z Kyselky vyjel již 300. vlak Mattoni Express s nákladem pro moravské spotřebitele. Od zahájení provozu vlečky z Kyselky do Vojkovic tak KMV nahradily jízdu takřka 6.700 kamionů.


V době, kdy objem silniční nákladní dopravy se všemi negativními vlivy stále roste, jdou KMV úspěšně proti proudu. V roce 2012 KMV na své náklady obnovily železniční vlečku mezi Kyselkou a Vojkovicemi nad Ohří, z nichž dále vypravují vlaky končící až v distribučním centru v Prostějově. Tato přepravní tepna se za čtyři roky svého provozu ukázala jako velmi efektivní a stala se významnou součástí distribuce výrobků KMV.

V pátek 3.6. 2016 z Kyselky vyjel plně naložený 300. vlak MATTONI EXPRESS na 470 km dlouhou trasu. Jako vždy byl naplněn produkty KMV, jako jsou přírodní minerální vody MATTONI a MAGNESIA nebo pramenitá voda AQUILA.

Úleva životnímu prostředí je při průměrné týdenní frekvenci 2 vlaků (v létě i tří) o 16 plně naložených vagonech neoddiskutovatelná - 300 vyexpedovaných vlaků Mattoni Express dosud v součtu nahradilo jízdu takřka 6.700 kamionů.

„Naše výrobky pocházejí z čisté přírody, proto je ochrana životního prostředí při výrobě i dopravě jednou z hlavních priorit naší společnosti. Mattoni Express dokazuje, že i rychloobrátkové zboží lze přepravovat rychle a kvalitně po dnes jinak opomíjené železnici“, říká Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

Svým pojetím a hlavně objemem přepravených výrobků je obnovení železniční přepravy v režii KMV ojedinělé v celém odvětví potravin a výjimečné také v celoevropském měřítku.

KMV každý rok do vlečky pravidelně investují několik milionů korun, aby se její technický stav neustále zlepšoval. S ohledem na její délku cca 8 km to není jednoduchý úkol.

O projektu železniční vlečky

28. srpna 2012 vyjel z Kyselky první vlak s nákladem 556 416 litrů zdejší unikátní minerální vody po obnovené železniční vlečce do Vojkovic nad Ohří, kterou vybudoval a roku 1895 uvedl do provozu Heinrich Mattoni, zakladatel stejnojmenné společnosti, jejímž nástupcem jsou Karlovarské minerální vody, a. s. (KMV). Rekonstrukce železniční vlečky na osmikilometrové trase Kyselka – Vojkovice nad Ohří trvala necelé čtyři měsíce. Symbolický první pražec položil generální ředitel KMV Alessandro Pasquale spolu s karlovarským hejtmanem Josefem Novotným. Zaměstnanci společnosti Rutr, která rekonstrukci prováděla, vyměnili 560 pražců a nahradili 820 metrů kolejnic.

Manipulaci s železničními vozy na vlečkách a jejich dopravu do předávacích železničních stanic zajišťuje společnost Rail system s vlastními dieselelektrickými lokomotivami řady 749. V předávacích stanicích si vlakové soupravy přebírají elektrické lokomotivy společnosti ČD Cargo, které je přepravují na další trase.

Obnovená vlečka umožnila společnosti KMV zásobovat po kolejích spotřebitele na Moravě, čímž nahradila už takřka 6.700 kamionů, a prospěla tak životnímu prostředí. Projekt železniční vlečky získal roku 2012 prestižní ocenění Logistického fóra LOG-IN, které se zaměřuje na nejefektivnější řešení, inovace, nové projekty a případové studie v logistice na českém trhu.

Tisková zpráva ve formátu PDF