25. 3. 2014

Karlovarské minerální vody, a.s. dokončily rekonstrukci domu Stallburg v Kyselce

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) 25. března 2014 představila v Kyselce u Karlových Varů novou podobu zrekonstruovaného objektu č. p. 53 známého pod názvem Stallburg. Na dopolední slavnostní zahájení Dne otevřených dveří domu Stallburg přijali pozvání nejen významné osobnosti Karlovarského kraje a političtí představitelé, ale také pravnuk zakladatele značky Mattoni pan Rudolf Mattoni se svými dvěma syny.


Ti přijali osobní pozvání na tuto akci od Alessandra Pasqualeho, generálního ředitele KMV. V odpoledních hodinách byl objekt zpřístupněn také široké veřejnosti. Společnost KMV tak dokončila první z kroků revitalizačního plánu pro Lázně Kyselka, který představila počátkem roku 2011.

Pozvání na slavnostní otevření domu Stallburg přijal kromě řady osobností veřejného života, státní správy i samosprávy také současný starosta obce Kyselka, pan Aleš Labík: „Za obec Kyselka a její občany jsem rád, že rekonstrukce objektu byla úspěšně dokončena a že naše obec je opět o něco krásnější. Objekt Stallburg je jednou z nejhezčích budov v Kyselce. Nové byty, doufáme, přivedou do obce i nové obyvatele a věříme, že i budoucnost dalších objektů bývalých lázní bude stejně pozitivní.“

Historicky byl Stallburg v Kyselce vybudován podle projektu vídeňského architekta Karla Haybäcka v roce 1894 a sloužil jako obytný dům pro sedm rodin, v přízemí se nacházel provoz stáčení minerální vody. V období po druhé světové válce byl objekt využíván pouze jako bytový dům a tomuto účelu bude sloužit i nyní po patnáctiměsíční rekonstrukci. Ta byla realizována podle projektu společnosti MEDIKA projekt Karlovy Vary, s.r.o., generálním zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala karlovarská firma BAU-STAV, a.s.

„Přípravná dokumentační část stavby byla realizována ve velmi krátkém čase s maximální efektivitou. Od okamžiku zahájení finalizace připravované projektové dokumentace do doby vydání stavebního povolení uplynulo 8 měsíců, z nichž ale značnou část představují administrativní lhůty pro postup správního řízení. Drobné průtahy nastaly ve fázi územního řízení v souvislosti se závaznými stanovisky památkářů z NPÚ, ale za efektivního a konstruktivního přispění oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary byly i tyto úspěšně překonány. Stejný trend sledovalo i výběrové řízení zhotovitele, které bylo realizováno ve lhůtě 1 měsíce a oproti rozpočtové ceně přineslo značné úspory,“ uvedl Mgr. Martin Hanzl za společnost KMV.

Před samotnou rekonstrukcí domu Stallburg bylo nutné i zajištění svahu a skalního masivu za objektem. Přestože tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky ve správě státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, veškeré náklady související se zajištěním svahu ve výši 4 milionů korun hradila společnost KMV. Realizátorem zajištění svahu byla společnost PRAGOSTAV Zličín, a.s.

Na stavbě vedené společností BAU-STAV, a.s. působilo 14 subdodavatelských firem. Dne 20. 2. 2014 byla rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací objektu, které se kromě zástupců investora a vlastníka objektu KMV zúčastnili zástupci projekční kanceláře MEDIKA projekt Karlovy Vary, s.r.o., zástupci zhotovitelské firmy BAU-STAV, a.s., starosta obce Kyselka pan Aleš Labík, zastupitel obce Kyselka pan Roman Schwarz, vedoucí oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary pan Antonín Haidlmaier a přirozeně stavební úřad v Kyselce. Zúčastněnými byla konstatována nejen shoda s veškerou dokumentací k realizaci stavby objektu, ale i vysoká kvalita provedení, pečlivost v detailech a kvalita použitých materiálů.

Rekonstrukce objektu č. p. 53 Stallburg se dočkala i ocenění odbornou veřejností. V rámci soutěže „Fasáda roku 2014“ zvítězil dům Stallburg v kategorii rekonstrukce bytového domu. První místo je oceněním nejen pro investora, ale i pro zhotovitele, projektanta a dodavatele materiálu.

Náklady rekonstrukce objektu Stallburg dosáhly celkové výše 31 478 000,- Kč.

„Náklady na rekonstrukci objektu nejsou malé. Ekonomická návratnost této investice je nereálná - v teoretických výpočtech se pohybujeme v rozmezí od 70 do 100 let. Nicméně nás těší, že jsme vybudovali dílo, na které můžeme být hrdí. Máme i řadu ohlasů z řad veřejnosti, lidé nám spontánně volají a píší a novou podobu domu Stallburg oceňují. Byty chceme prioritně nabídnout našim zaměstnancům ze závodu Mattoni v Kyselce. Osm moderních bytových jednotek různé velikosti i uspořádání nabídne komfortní ubytování, neobsazené byty určitě nabídneme veřejnosti,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti KMV.

První nájemníci by se měli do moderních bytů v historickém objektu nastěhovat na počátku dubna 2014. Objekt Stallburg byl rovněž přihlášen do 14. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje, kterou vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi.

Dalším krokem v rámci revitalizačního plánu pro Lázně Kyselka je dokončení přestavby a rekonstrukce objektu č. p. 64 známého pod názvem Löschner, v němž vznikne muzeum značky Mattoni a stáčení minerálních vod v oblasti Kyselky. Dokončení této části projektu je plánováno na konec roku 2014.

Více informací o průběhu rekonstrukce domu Stallburg a dalších objektů v obci Kyselka je možné najít na www.faktaokyselce.cz.

Tisková zpráva ve formátu PDF