3. 12. 2021

Mattoni 1873 a Kofola se stanou spolumajiteli slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví General Plastic.

Novými majiteli třetinových podílů slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví a také recyklátora plastových lahví, společnosti General Plastic, se stanou společnosti Mattoni 1873 a Kofola. Obě podepsaly smlouvu na odkup podílu od dosavadního majitele – společnosti GP Alliance. Ta si dále ponechá zbylou třetinu akcií. Transakce bude realizována po schválení ze strany dotčených soutěžních úřadů.


Společnost General Plastic, a.s. sídlící ve slovenském Kolárove je výrobcem horkoprané PET vločky a PET preforem na Slovensku. Recykluje také použité PET láhve a recyklovaný produkt využívá při výrobě PET preforem. Doposud byla jediným majitelem firma GP Alliance, s.r.o. Podpisem smluv se majiteli stanou také Mattoni 1873 a Kofola. V souvislosti s jejich vstupem jsou plánovány investice do dalšího rozvoje podniku.

„Jsem velice rád, že podpisem smluv byla završena jednání o vstupu dvou významných středoevropských výrobců nápojů do naší společnosti. Ti se zároveň stanou spoluinvestory dalšího rozvoje podniku v době rostoucího zájmu o používání recyklovaných materiálů,“ říká ke vstupu do společnosti František Doležal, generální ředitel společnosti General Plastic.

V následujících třech letech společnost hodlá investovat řádově miliony EUR do výstavby nových technologií souvisejících s trendem udržitelného hospodařením s PET obaly.

„V Mattoni 1873 se již řadu let snažíme dosáhnout plné cirkularity obalových materiálů v každé zemi, kde působíme. Jsem proto rád, že na Slovensku se nyní účastníme zavádění zálohového systému na PET lahve a plechovky. Investice do společnosti General Plastic pomůže zajistit skutečnou recyklaci PET lahví vysbíraných zálohovým systémem a lokálně tak uzavře materiálový tok. Je tedy pro naši společnost jen přirozeným krokem, který nám umožní plné cirkularity dosáhnout,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

„Zavedením zálohového systému na PET lahve a plechovky dělá Slovensko velký krok k udržitelnosti v oblasti hospodaření s těmito obaly. Zařadí se mezi vybrané země Evropy, který tento systém již mají. My se na jeho zavedení aktivně podílíme a podporujeme ho. Majetkový vstup do podniku General Plastic na tyto aktivity přirozeně navazuje. PET lahve, které se na Slovensku vysbírají, se zde také zrecyklují a Slovensko tak bude v této oblasti z velké části soběstačné,“ komentuje vstup do společného podniku Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

Majetkový vstup společností Kofola a Mattoni 1873 nyní podléhá schválení dotčených soutěžních úřadů.

Kontakt pro média
Andrea Brožová, PR manažer
Mattoni 1873
Telefon: 721 150 737
E-mail: andrea.brozova@mattoni.cz

Tisková zpráva v PDF