10. 2. 2015

Löschnerův pavilon v Kyselce je zrekonstruovaný, 
do chystaného muzea může přispět zajímavým exponátem i veřejnost

Dne 29. ledna 2015 v Kyselce úspěšně proběhla stavební kolaudace objektu č. p. 64 známého pod názvem Löschner či Löschnerův pavilon. Investorem jsou Karlovarské minerální vody, a.s., (KMV), které na rekonstrukci pavilonu vynaložily 20 milionů Kč. Při kolaudaci byla zejména oceněna kvalita vykonané práce a provedení náročné rekonstrukce roubené části objektu včetně řezbářských a tesařských prvků. Nyní se v pavilonu připravuje expozice muzea stáčení minerálních vod v Kyselce a historie značky Mattoni.


Kolaudačního řízení se zúčastnili kromě investora KMV také projektant – společnost MEDIKA Karlovy Vary s.r.o., zhotovitel stavby – firma BOLID – M s.r.o., Stavební úřad 
v Kyselce, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, zástupci Krajské hygienické stanice a vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary Antonín Haidlmaier. Přítomni byli rovněž členové zastupitelstva obce Kyselka v čele se starostou Alešem Labíkem, výkonný ředitel o.p.s. Lázně Kyselka Miroslav Perout 
a specialista na umělecko-řemeslné prvky Michal Konáš.

Vysoké uznání si při kolaudaci zasloužil zcela neobvyklý způsob izolace 
a zateplení objektu přírodním konopím. Pavilon tak při zachování své historické podoby dostal při rekonstrukci moderní parametry splňující náročné standardy pro současné veřejné budovy: bezbariérový přístup, speciální WC pro handicapované osoby, bezpečnostní alarm a moderní vytápění. Za celkovou rekonstrukce pavilonu zaplatily KMV 20 milionů Kč.

Chystá se muzeum

Nyní se v Löschneru připravuje expozice muzea stáčení minerálních vod 
v Kyselce a značky Mattoni. Vzniká tvůrčí realizační tým, který ve spolupráci architektů, designérů, historiků a odborníků na muzejní expozice připraví zajímavou prezentaci využívající moderní technologie, takže nebude jen statickou výstavou artefaktů, ale návštěvníky vtáhne do děje a bude zajímavým lákadlem pro návštěvu Kyselky.

I váš předmět může být vystaven v novém muzeu!

Muzeum pro svou expozici využije hlavně artefakty ze sbírek KMV, z rozsáhlých sbírek Karlovarského muzea a ze soukromých sbírek sběratelů Dr. Stanislava Burachoviče, Ferdinanda Hollyho a Vladimíra Dleska, kteří se uvolili předměty ze svých soukromých sbírek zapůjčit muzeu. Zapojit se ale může i veřejnost.

„Všichni příznivci Kyselky, kteří mají nějaké historické předměty demonstrující historii stáčení minerálních vod v Kyselce, a rádi by přispěli k bohatosti budoucí expozice, nám mohou napsat na e-mail: muzeum@mattoni.cz, kde velmi rádi uvítáme jakékoliv nabídky na zapůjčení výstavních předmětů, ať už půjde o obrázky, fotografie, listiny, lahve, etikety, razítka, reklamní letáky a další podobné,“ říká Martin Hanzl ze společnosti KMV, který má přípravu muzea na starosti. „Jména zapůjčitelů, kteří přispějí k unikátnímu dílu, v muzeu samozřejmě řádně uvedeme, budou-li si to přát,“ dodává Martin Hanzl.

O objektu Löschner

Löschnerův pavilon byl postavený roku 1907 podle projektu architekta Alfréda Bayera. Přední objekt byl řešen jako dům švýcarského či alpského stylu s roubenou konstrukcí a vyřezávanými dřevěnými detaily. V patře byl byt pro správce a v zadní části se nacházela plnírna lahví ze zdroje bývalého Löschnerova pramene. Tento zdroj minerální vody byl využíván až do 60. let 20. století, kdy se přestal využívat. 
Roku 2001 byl vyhláškou č. 427/2001 Sb. zrušen, resp. bylo zrušeno osvědčení o přírodním léčivém zdroji minerální vody.

O Karlovarských minerálních vodách

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Vedle tradiční minerální vody Mattoni jsou výrobci pramenité vody Aquila a minerální vody Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Profesionální přístup KMV 
i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění.

Kontakt pro média

Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF