14. 6. 2022

Mattoni 1873 podpoří rozmanitost české přírody. Spolu s ochránci přírody buduje Motýlí louky Rudiho Mattoni

Výrobce minerálních vod Mattoni 1873 společně s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) chce do několika lokalit v Česku vrátit druhovou rozmanitost i ohrožené motýly. Monitoring lokalit a první práce začaly na podzim loňského roku na veřejně přístupných pozemcích v okolí závodů v Mnichově, Byňově a v Poděbradech. Projekt mj. navazuje i na odkaz pravnuka Heinricha Mattoniho, který byl uznávaným americkým entomologem specializujícím se na motýly.


V posledních desetiletích dochází k rapidnímu snižování biologické rozmanitosti a ubývají nejen denní motýli, ale i běžný hmyz a další živočichové i rostliny. Nejčastěji se tak děje kvůli způsobu hospodaření v krajině a klimatickým změnám. „Pro motýly jsme se rozhodli na základě doporučení odborníků z ČSOP. Některé druhy motýlů jsou totiž považovány za tzv. deštníkový druh a ochranou jejich přirozeného prostředí podpoříme i jiný hmyz či celá přírodní společenstva. Navíc jsou motýli významnými opylovači,“ popisuje motivaci Mattoni 1873, Klára Hálová, manažerka udržitelnosti.

Motýlí louky momentálně vznikají na téměř 15 hektarech v širším okolí zdrojů minerálních vod, v lokalitách, z nichž většina patří Mattoni 1873, a jsou volně přístupné veřejnosti. „Díky čisté a rozmanité přírodě a důsledné péči o okolí vodních zdrojů můžeme lidem dodávat kvalitní minerální vody. Proto jsme se rozhodli podpořit obnovu biodiverzity právě tam, kde působíme – v okolí našich výrobních závodů, kde stáčíme minerální vody Magnesia, Poděbradka a Dobrá voda,“ doplňuje Klára Hálová.

Podrobný monitoring a plán jejich obnovy zajistil partner projektu Český svaz ochránců přírody. Do budoucna se lokality rozšíří nejen v okolí dalších závodů v ČR, ale také v zahraničí. Celý koncept péče o vybrané lokality a samotné práce jsou v gesci ČSOP. „Obnova biodiverzity daných území je běh na dlouhou trať, potrvá třeba i několik let, než uvidíme první výsledky. Každé z území má svá specifika a plán prací. Nejčastěji se jedná o kosení a odstranění náletových dřevin, dále také o likvidaci invazních druhů rostlin, budování jezírek či tůní a výsev květnatých luk pomocí zeleného sena tak, abychom pracovali s místním rostlinným genofondem,“ popisuje Petr Stýblo z ČSOP.

Motýlí louky Rudiho Mattoni

Projekt obnovy biodiverzity ponese jméno pravnuka zakladatele firmy Mattoni 1873, pana Rudolfa Mattoniho († 3. ledna 2022), který byl významným entomologem a emeritním profesorem Kalifornské univerzity. Zaměřoval se právě na motýly, jejichž výskyt považoval za jeden z důležitých indikátorů čistoty životního prostředí. Byl uznávaným odborníkem především na modrásky. Přestože se Rudi Mattoni narodil, a většinu života prožil ve Spojených státech, na český odkaz svých předků nezapomněl. Zemi nejen pravidelně navštěvoval, ale byl i mecenášem českých přírodních věd. V 90. letech například z vlastních prostředků financoval výzkumy studentů na Jihočeské univerzitě.

“Pro motýly jsme se rozhodli na základě doporučení odborníků a je více než symbolické, že se jimi zabýval i Rudi, který Česko, a zvláště Karlovarsko, často navštěvoval. Chceme, aby jeho odkaz pokračoval dál, proto jsme projekt motýlích luk pojmenovali po něm,” Klára Hálová z Mattoni 1873.