17. 2. 2020

Mattoni 1873 přepravila po železnici již půl milionu palet

Mattoni 1873 dopravuje od roku 2012 minerální vodu a nealkoholické nápoje k zákazníkům a spotřebitelům i po železnici. Dnes vypravila z Kyselky u Karlových Varů již půlmiliontou paletu. Výrazně tím pomáhá životnímu prostředí a ulehčuje silniční a dálniční síti nejen v ČR. Půl milionu palet přepravených vlakem znamená nahrazení více než 15.000 jízd plně naložených kamionů. Půlmiliontá paleta míří do olomouckého centrálního skladu společnosti Kaufland.


Mattoni 1873 využívá železnici pro přepravu svých výrobků od léta 2012, kdy na své náklady obnovila provoz železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic nad Ohří. Dnes je železniční přeprava významnou součástí distribučního řetězce Mattoni 1873: Po železnici se přepravují také výrobky ze závodu Magnesia v Mnichově, k počáteční destinaci v Mostkovicích u Přerova přibyla Praha a sonduje se i možnost rozšíření železniční přepravy ucelených vozových zásilek výrobků z Kyselky do Maďarska a na Slovensko.

Díky pozitivním zkušenostem Mattoni 1873 železniční přepravu svých výrobků dále rozvíjí. Objemy nápojů Mattoni 1873 přepravené po železnici rostou (z cca 46 mil. litrů v roce 2013 na cca 57 mil. litrů v roce 2019). Mattoni 1873 se tak řadí mezi vůbec největší přepravce rychloobrátkového potravinářského zboží po železnici.

Po železnici také putuje k zákazníkům i část nápojů značek Pepsi*, jejíž operace v ČR, SR a Maďarsku převzala Mattoni 1873 v roce 2019. Výrobky značek Pepsi cestují vlakem z Prahy až do slovenských Malacek nebo do Budapešti a Kesckemetu v Maďarsku.

„Šetrnost k životnímu prostředí a trvalá udržitelnost jsou pro nás dlouhodobě klíčovými tématy. Využití železniční dopravy pro zásobování našeho skladu vítáme. Snížení uhlíkové stopy patří k tématu ochrany přírody, kterým se intenzivně zabýváme,“ dodává Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland Česká republika.

„Chceme, aby byl nápojový průmysl plně udržitelný, a již řadu let pro to podnikáme reálné kroky. Vedle zintenzivňování železniční přepravy usilujeme o lokální uzavření koloběhu PET materiálu podle principů cirkulární ekonomiky a o recyklaci PETu z lahve do lahve, což by zásadně omezilo příliv nového PETu na český trh,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Důležitým krokem k takové recyklaci je snížení počtu používaných barev lahví. „I na dnešní 500.000. paletě přepravené vlakem jsou naloženy ochucené minerálky Mattoni v lahvích jednotné světle zelené barvy, na kterou značka Mattoni přešla v průběhu loňského roku. Zejména v případě zavedení zálohového systému na nápojové PET lahve by bylo možné materiál z PET lahví v menším počtu barev efektivně recyklovat z lahve do lahve“, uzavírá Alessandro Pasquale

* Údaj o 500.000 paletách nezahrnuje železniční přepravu výrobků Pepsi - v takovém případě by byl počet palet přepravených vlakem ještě vyšší.

O železniční přepravě výrobků Mattoni 1873

28. srpna 2012 vyjel z Kyselky první vlak s nákladem zdejší unikátní minerální vody po obnovené železniční vlečce do Vojkovic nad Ohří, kterou vybudoval a roku 1895 uvedl do provozu Heinrich Mattoni, zakladatel stejnojmenné společnosti, jejímž nástupcem je současná Mattoni 1873, a. s. Ta každý rok do technického stavu vlečky pravidelně investuje několik milionů korun. S ohledem na její délku cca 8 km to není jednoduchý úkol. Samotná rekonstrukce a uvedení vlečky do provozu si vyžádaly cca 10 mil. Kč.

Vlečka v Kyselce od roku 2017 neslouží jen převozu výrobků Mattoni 1873, ale jezdí po ní i návštěvníci kraje díky prázdninovému provozu osobní dopravy. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout opravované budovy Lázní Kyselka, navštívit Mattoni Muzeum nebo si projít naučnou Mattoniho stezku „Po stopách skřítků“.

Vlaky s výrobky Mattoni 1873 pro spotřebitele na Moravě nyní jezdí po dvou hlavních trasách:

  1. severní (470 km): Kyselka (Karlovarský kraj) – Vojkovice nad Ohří - Kadaň – Chomutov – Ústí nad Labem – Kralupy – Nymburk – Pardubice – Česká Třebová - Mohelnice – Olomouc – Prostějov – Kostelec na Hané - Mostkovice u Prostějova (Olomoucký kraj).
  2. jižní (428 km): Planá u M. Lázní (Karlovarský kraj) – Plzeň – Praha-Libeň – Česká Třebová – Olomouc – Prostějov – Kostelec na Hané - Mostkovice u Prostějova (Olomoucký kraj).

Přepravu po severní větvi a manipulaci s železničními vozy na vlečkách a jejich dopravu do předávacích železničních stanic zajišťuje společnost Rail system s vlastními dieselelektrickými lokomotivami řady 749.
V předávacích stanicích si vlakové soupravy s 20 železničními vozy přebírají elektrické lokomotivy společnosti ČD Cargo, které je přepravují na další trase. Přepravu po jižní větvi pravidelně zajišťuje společnost Rail Cargo ve vlastních vozech. Ucelenou skupinu šesti železničních vagónů si po jejich naložení přebírá společnost ČD Cargo, která vozy přepraví po celém úseku tratě svými pravidelnými spoji až do místa vykládky.

Kontakt pro média

Andrea Brožová, PR manažer
Mattoni 1873 a.s.
Telefon: 721 150 737
E-mail: andrea.brozova@mattoni.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF