21. 5. 2014

Nový fenomén 21. století – PET jako vzácný materiál

Považovat plast za materiál, který je po ukončení svého životního cyklu pouhým odpadem, je předsudek. S nástupem 21. století existuje bezpočet možných využití polymerového materiálu, který se objevuje ve světě i u nás v České republice v různých odvětvích.


Jedním takovým skvostným příkladem je most vybudovaný ve Skotsku, v městečku Peebleeshire, realizovaný výhradně s použitím recyklovaných plastových lahví. Eco – efektní v tomto smyslu bylo například také letošní udílení Akademie v Hollywoodu, kde se známá herečka Olga Kurylenko prošla po červeném koberci v lodičkách z recyklovaného plastu. V Čechách nyní vychází kniha 150000 PET láhví – kniha o architektuře z PET lahví autorů Kateřiny Novákové a Henriho Achtena z Fakulty architektury ČVUT. Kniha ukazuje PET lahev jako stavební materiál a snaží se poukázat na nutnost sběru a znovuvyužití tohoto artiklu běžné denní potřeby, jakož i možnosti jeho aplikace v pedagogice.

„Kniha je cílena na studenty architektury, designu a uměleckých směrů zajímající se o životní prostředí, recyklaci a design z netradičních materiálů. Zájem však toto populární téma budí i u široké veřejnosti, PET lahev se stává součástí života většiny lidí.“ Říká o svém počinu jedna z autorů Ing. arch. Kateřina Nováková.

Kniha se zabývá fenoménem architektury z PET lahví, který se objevil s nástupem 21. století. Publikace je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány pokusy s PET lahví, které byly provedeny v rámci experimentálního atelieru na Fakultě architektury v Praze. Prostřední a stěžejní část dokumentuje samotné stavby pocházející ze 4 kontinentů a mnoha různých států, kde byly dohledány originální podklady. Třetí část prezentuje úspěšný pedagogický přístup k začlenění problematiky recyklace reprezentované PET lahví do výuky mladých architektů a uvádí možná zadání a studentské projekty. Publikace má za úkol šířit povědomí o odpovědném chování vůči odpadu jak jednotlivců, tak firem.

Vydání knihy umožnil také největší tuzemský výrobce přírodních minerálních a pramenitých vod firma Karlovarské minerální vody, a.s. Firma díky PET lahvím umožňuje spotřebitelům mít přírodní element vody v jeho nejlepší možné podobě stále u sebe, a dbát tak na vhodný pitný režim. Veškeré PET lahve produktů Karlovarských minerálních vod jsou 100% recyklovatelné, a tak je možné celou lahev včetně víčka a etikety znovu využít pro další zpracování.

Kniha je podpořena nejen mateřskou fakultou architektury ČVUT ve formě dílčího grantu, ale i studentskou organizací SPA - Spolek posluchačů architektury, který např. vybírá a představuje nejlepší studentské práce na Nové scéně Národního divadla. Za publikací stojí i umělkyně činná v PET artu Veronika Richterová, zakladatelka ideje muzea PET lahve.

Kniha vychází v první fázi v anglickém jazyce, její překlad do českého jazyka se chystá na podzim letošního roku. Slavnostní křest knihy proběhne 21. května 2014 od 19:00 hod. v prostorách Městské knihovny v Praze.

Tisková zpráva ve formátu PDF