23. 5. 2018

Odborná konference Zálohujme? přiblížila zahraniční zkušenosti se zálohovým systémem a představila první výsledky analýz

Praha, 22. května 2018 – V úterý 22. května 2018 proběhla v coworkingovém prostoru Opero v Praze první odborná konference určená pro odbornou i laickou veřejnost Zálohujme? s podtitulem Inspirace a zkušenosti se zálohovými systémy ze zahraničí. Jejím hlavním cílem bylo načerpat co nejvíce zkušeností se zálohovými systémy, které již teď úspěšně fungují v zahraničí. Konference se zúčastnili expertka na zavádění zálohových systémů na nápojové obaly v EU a zakladatelka organizace Reloop Platform Clarissa Morawski, ředitel společnosti řídící zálohový systém v Estonsku Rauno Raal, zástupkyně Evropské komise pro ČR Magdalena Frouzová, ředitelka INCIEN Soňa Jonášová a generální ředitel Karlovarských minerálních vod, a.s. Alessandro Pasquale. Na konferenci také zazněly první výsledky analýzy materiálového toku PET lahví a byl také představen nový ekodesign lahve Mattoni, která je vyrobená z 50 % z recyklovaného plastu.


Odborná konference byla pořádána společnou výzkumnou skupinou Zálohujme, která analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví, reálnou míru recyklace a možnosti zavedení zálohového systému PET lahví v České republice. Skupina vznikla v lednu letošního roku, kdy Karlovarské minerální vody a.s. oznámily spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha s cílem vytvořit studii vedoucí k doporučení, jak by se v České republice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví.

Po analýze dostupných studií a dat, hloubkových rozhovorech s hlavními zúčastněnými stranami a sběru dat v terénu došla skupina Zálohujme k prvním předběžným výsledkům. „Překvapujícím zjištěním byl fakt, že největší bariérou v šetření je nedostatečná evidence PET nápojových obalů v rámci celkové evidence PET obalů. Studie, které již proběhly, jsou přes 10 let staré a pro nás těžko použitelné. Největší přehled o stavu PET má jednoznačně EKO-KOM, od kterého jsme také čerpali řadu podkladů, ale velká část dat není stále dostupná, neboť se tyto materiálové toky tak podrobně neevidují,“vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Z analýzy vyplývá, že z cca 59 tisíc tun PET nápojových obalů uvedených ročně na trh vytřídíme do žlutých kontejnerů asi 39 tisíc tun (znamená to, že je vytříděno 6,6 z každých 10 PET lahví). K recyklaci se však dostane jen 54 % PET, které je možné použít jako kvalitní PET druhotnou surovinu pro výrobu nových produktů. Materiálové ztráty jsou tedy cca 27 tisíc tun/rok a tyto materiály končí na skládkách, spalovnách či v přírodě.

„Z pohledu cirkulární ekonomiky je skvělou zprávou, že Česká republika má dostatečnou recyklační kapacitu na vločkování PET lahví, tzv. “PET flakes”. Existují zde 4 hlavní zařízení na vločkování, která jsou ročně schopna zpracovat kolem 70 tisíc tun. Recyklace PET na lokální úrovni je nejlepší volbou z pohledu ekologie i ekonomiky. Zároveň se tak vytváří nové pracovní příležitosti a posiluje se naše materiálová soběstačnost,“ dodala Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Skupina Zálohujme bude nadále pokračovat ve společné práci a v nejbližším období se bude zaměřovat především na ekonomické důsledky pro producenty, retail, zákazníky, ale i obce.

Cíle Karlovarských minerálních vod a.s. (KMV) shrnul generální ředitel Alessandro Pasquale: Pro nás je zásadní, abychom se dlouhodobě postarali o životní prostředí a budoucnost naší planety. To se nám v průběhu let daří a iniciativa k zavedení zálohového systému je náš další významný krok stejným směrem. PET jako materiál je zatím vnímán převážně tak, že po spotřebování výrobku, který je v něm zabalen, zdánlivě ztrácí svou hodnotu. My chceme, aby si svou hodnotu zachoval a každý spotřebitel byl motivován a byl schopen si tuto hodnotu uvědomit.“

Alessandro Pasquale na konferenci zároveň představil plány KMV na využití recyklátu z PET lahví: „Opakované plnění PET lahví (tzv. REF PET) není vhodné řešení z hygienických důvodů, ale i kvůli nedostatečné záruce zachované odolnosti u lahví poté, co opakovaně absolvují cestu mezi stáčírnou a spotřebitelem. Zaměřujeme se na získání čistšího a kvalitnějšího recyklátu, z něhož je možné vyrábět nové PET lahve, což mnohem více naplňuje principy cirkulární ekonomiky. Konkrétním krokem KMV je nová lahev s minimálním obsahem 25 % recyklovaného PET (rPET), ke kterým jsme se zavázali i v rámci recyklačních závazků přijatých Evropskou federací balených vod a kterou v příštích měsících uvedeme na trh. Věříme, že budeme schopni dosáhnout i vyššího recyklovaného obsahu v této láhvi, a to zmíněných 50 % jako v dnes představeném prototypu“

Jak naznačila Magdalena Frouzová, zástupkyně Evropské komise pro ČR, pro Českou republiku je už nyní jasné, že kvůli legislativě EU budeme muset dosáhnout vyšší míry recyklace plastových obalů. „Vizí EU je do roku 2030 docílit, aby všechny plastové obaly v EU byly recyklovatelné, dále snížit plasty na jedno použití a úplně zakázat úmyslné používání mikroplastů. A to se samozřejmě bude týkat i České republiky. Znamená to pro nás, že musíme zabrat a prakticky ideální cesta, jak toho dosáhnout, je právě zálohový systém a vrácení plastového materiálu zpět do oběhu.“

Na své zkušenosti s nakládáním s odpady z PET lahví upozornil Rauno Raal, ředitel společnosti řídící zálohový systém v Estonsku. „Náš systém od svého založení vykazuje skvělé výsledky, jen v roce 2017 se v Estonsku vytřídilo 88 % všech PET lahví. Vše ale začalo právě iniciativou průmyslu, bez jehož spolupráce by čísla nebyla tak vysoká,“ zdůraznil Raal.

Clarissa Morawski, expertka na zavádění zálohových systémů na nápojové obaly v rámci celé EU a zakladatelka a ředitelka organizace Reloop Platform*, zmínila, že zálohový systém má v EU až 80% podporu veřejnosti. „Na cestě k zálohovému systému PET lahví je teď oficiálně Anglie a vážně o ní uvažuje také Francie a další státy EU. V zemích EU, které již nyní zálohový systém na PET lahve mají, dosahuje míra návratnosti až 90 %, což je opravdu skvělé,“ dodáváClarissa Morawski.

* Reloop Platform je široká platforma pro firmy a instituce, které sdílejí společnou vizi pro cirkulární ekonomiku – více viz https://reloopplatform.eu/

Kontakt pro média:

Ing. Ivana Jenerálová, Media koordinátor
Institut Cirkulární Ekonomiky,z. ú., Bolzanova 1, 110 00 Praha
telefon: 777 563 943
e-mail: ivana@incien.org

O INCIEN

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineární spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, jenž šetří finance i životní prostředí. Více informací najdete na www.incien.org

O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody, a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku patří KMV k předním výrobcům a distributorů nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává na 1500 zaměstnanců. KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVody a LInkedIn.

O VŠCHT FTOP

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha se dlouhodobě systematicky věnuje environmentálním dopadům různých technologií i rozvoji udržitelnosti z pohledu průmyslu. Řešíme řadu projektů týkajících se čištění odpadních vod, recyklací odpadních materiálů, snižování atmosférických emisí či zaměřených na úsporu surovin.

Tisková zpráva ve formátu PDF