24. 5. 2016

Ozvěny EXPO 2015 představí na domácí půdě jedinečný ekologický projekt PET MAT

Pražská výstava Ozvěny EXPO 2015 se vrací k úspěchu českého pavilonu na světové výstavě konané v Miláně. Součástí milánské expozice prezentující poprvé v historii také práce Akademie Věd ČR byla i světová premiéra laviček PET-MAT, které na Ozvěnách najdete vystavené. Tato unikátní technologie zpracování plastových lahví vyvinutá týmem ČVUT za podpory Karlovarských minerálních vod (KMV) dokazuje, že použité PET lahve mohou být cennou surovinou využitelnou jako nový stavební materiál v moderní architektuře.


Výstava EXPO Milan 2015 měla sjednocující téma „Feeding the Planet, Energy for Life“, zásadní myšlenkou se stal udržitelný rozvoj a důraz na ekologii. Český pavilon slavil úspěch získáním bronzové medaile za architekturu a expozice laviček PET-MAT prezentovaných v rámci pavilonu citlivě podpořila propojení technologického výzkumu s architekturou.

Aktuální výstava Ozvěny EXPO 2015, která probíhá od 24. května do 29. července 2016 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, má za cíl ukázat české veřejnosti vybrané exponáty z Milána, včetně PET- MATu a přiblížit cesty udržitelného vývoje na Zemi.

Samotný projekt PET-MAT má potenciál změnit pohled veřejnosti na fenomén plastu jako hmoty zatěžující životní prostředí. Vědecký tým z ČVUT za finanční podpory KMV společně transformuje odsuzovaný plast ve stavební materiál přinášející užitek, který je navíc architektonicky zajímavý.

„Cílem výzkumu je vyvinout druhotné využití PETu v architektuře. Stavební jednotka je z recyklovaného PETu, projekt tak zajímavě kombinuje vyspělou technologií architektonického navrhování se zavedenou průmyslovou výrobou PET lahví,“ vysvětluje autorka projektu Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT.

V rámci Ozvěn EXPO je v budově Akademie věd vystaveno 9 kusů nábytku z materiálu PET-MAT, a to včetně laviček PET(ch)air. Materiál je velmi odolný, jednotlivé lavičky jsou modulární a smontovatelné, pro efektní vizualizace je možné jednotlivé kusy rozsvítit v různé škále barev. Pohodlí a lehkost laviček si mohou všichni návštěvníci Ozvěn sami vyzkoušet.

Jak prozradil Jiří F. Potužník, generální ředitel pavilonu EXPO 2015 na slavnostním otevření Ozvěn, návštěvníci Expa byli z laviček nadšení. „ Nejvíc se zajímali o to, jaká je jejich nosnost, což často zkoušeli i skákáním. Všechny lavičky tuto zátěžovou zkoušku kvality ustály“, prozradil s úsměvem Potužník.

Hlavním stavebním kamenem nábytku PET-MAT jsou tzv. PET cihly vyrobené z recyklovaného PETu, na jejíž technologii má tým projektu registrovaný průmyslový vzor. PET-MAT lavičky hrály v celkovém futuristickém vyznění stavby pavilonu a ekologické expozici svou nezastupitelnou roli, proto na Ozvěny EXPO rozhodně patří.

O projektu PET-MAT

Projekt PET-MAT byl zahájen 1. července 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze za podpory Karlovarských minerálních vod. Tým vědců, architektů a designéru pracoval na sekundárním využití plastu v architektuře v podobě vývoje cihly z recyklátu PET. Recyklát polyethylentereftalátu muže mít různé podoby a dosahovat rozdílných kvalit. Některé jeho podoby jsou použitelné ke zpracování technologií vyfukování (blow-moulding), která je jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu. Vyfouknuté „cihly” jsou lehké a plnitelé různým obsahem od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie.

Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PETbrick je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Na EXPO 2015 v Miláně byly v českém pavilonu vystaveny prototypy 17 laviček z PETu.

Kromě laviček z PETu byl významným počinem týmu vánoční strom z PET lahví, tzv.PET tree, který v minulém roce rozzářil prostory u Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Byl sestaven z pletiva, lanek a 12000 PET lahví, čímž upozornil na význam plastu, jeho využití a možnosti recyklace.

Více na www.petmat.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF