5. 9. 2017

Úspěšný projekt na znovuvyužití plastu PETMAT představí na Festivalu vědy své novinky

PET jako využitelný materiál v architektuře. I na tuto zajímavou prezentaci narazíte na zítřejším Festivalu vědy na Vítězném náměstí v Praze, který se koná od 8:30 do 18:00. Představí se zde různé obory vysokých škol zábavnou a interaktivní formou, mezi nimi i projekt studentů architektury ČVUT PETMAT, který funguje díky finanční podpoře Karlovarských minerálních vod, největšího výrobce minerálek ve střední Evropě, a věnuje se využití PETu v designu a architektuře.


Festival se koná již pátým rokem jako společný projekt vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Akce interaktivním způsobem a hravou formou představuje přírodovědné a technické obory. Účastníci festivalu si navíc mohou vyzkoušet nevšední vědecké pokusy.

Fakulta architektury ČVUT představí svůj projekt PETMAT, který se věnuje PETu jako využitelnému materiálu v architektuře. Studenti návštěvníkům předvedou vlastní patentované stavební cihly PETbrick, kterými se dá snadno realizovat výroba například bytových doplňků či nábytku. Na festivalu se můžete těšit také na pokusy s 3D tiskárnou, která dokáže vytvořit zajímavé výrobky z recyklovaných PET lahví.

Přijďte se zítra pobavit vědou a jejími možnostmi do velké vědecké laboratoře pod širým nebem na Vítězném náměstí v Dejvicích. Na PETMAT se můžete těšit následně i 15. 9. na akci Loučení s létem pro Prahu 4, kde bude mít PETMAT i nový experimentální stánek.

O projektu PETMAT z.ú.

Projekt PETMAT byl zahájen 1. července 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze za podpory Karlovarských minerálních vod. Tým vědců, architektů a designéru pracoval na sekundárním využití plastu v architektuře v podobě vývoje cihly z recyklátu PET. Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PETbrick je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Na EXPO 2015 v Miláně byly v českém pavilonu vystaveny prototypy 17 laviček z PETu. Kromě laviček z PETu byl významným počinem týmu vánoční strom z PET lahví, tzv. PET tree, který v minulém roce rozzářil prostory u Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Byl sestaven z pletiva, lanek a 12000 PET lahví, čímž upozornil na význam plastu, jeho využití a možnosti recyklace.

Tisková zpráva ve formátu PDF