11. 11. 2021

Výrobci nápojů sdružení v Iniciativě pro zálohování chtějí plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky

Češi jsou v třídění odpadů jedni z nejlepších. Je však na čase posunout se o krok dál a začít odpady správně recyklovat. To se v současné chvíli neděje na dostatečné úrovni. Iniciativa pro zálohování představila plán, jak toho dosáhnout. Cestou k opravdové recyklaci je plošný systém zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Generální ředitelé těchto firem vybídli společnou výzvou k diskusi na celém trhu a podpoře této myšlenky.


„Současný systém třídění odpadu funguje dobře, recyklace už méně. Je potřeba posunout se o krok dál, od třídění k opravdové recyklaci tak, aby vysbírané materiály mohly být opakovaně používány v uzavřeném koloběhu,“ uvádí Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování. „Dnes je sice část vytříděných PET lahví recyklována a znovu použita, velké množství však stále končí na skládce nebo ve spalovnách. Naším cílem je dosáhnout opakované recyklace obalových materiálů, kdy z PET lahve vzniká opět PET lahev a z plechovky opět plechovka,“ vysvětluje Havligerová.

Zavedení zálohového systému má v mnoha ohledech pozitivní dopad. Systém zajišťuje až 90% návratnost PET lahví a plechovek, protože zálohy jsou silně motivační a lidé zálohované obaly vrací. Vysbírané obaly je pak možné využít k opětovné výrobě nových PET lahví a plechovek. Opakované použití materiálu pro stejný účel v uzavřeném cyklu je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopad na životní prostředí.

Zálohový systém také pomáhá snížit množství volně pohozeného odpadu kolem nás. Lidé PET lahve a plechovky tolik neodhazují, někteří pak, motivovaní zálohou, ty pohozené sbírají a pomáhají tak udržovat čistotu veřejných prostranství.

Příznivý efekt potvrzuje také expert z akademické půdy. „Recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky přináší snížení environmentálních dopadů i uhlíkové stopy balení nápojů. Přímá účast výrobců nápojů v zálohovém systému povede ke zvýšení efektivity využívání obalových odpadů,“ vysvětluje dopady zálohování na životní prostředí Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT.

V současné době systém záloh na PET lahve a plechovky funguje v 10 zemích Evropy. Další více než dvě desítky zemí o tomto systému vážně uvažují nebo se jej přímo chystají zavést. Blízko jeho spuštění je Slovensko, které začne zálohovat od 1. ledna 2022.

Při budoucím nastavování systému zálohování se lze inspirovat v zahraničí, je však třeba myslet i na podmínky trhu v České republice. Systém zavede plošné zálohování všech nápojových PET lahví a plechovek, které se stávají základem pro opětovnou výrobu lahví a plechovek. Zákazníci za každou koupenou PET lahev či plechovku zaplatí navíc zálohu. Tu si budou moct vyzvednou oproti vrácené lahvi či plechovce v kterékoli prodejně zapojené do systému zálohování v České republice.

K zavedení plošného zálohování je potřebná legislativa. Od zakotvení zálohování v zákoně je nutná realizace několika důležitých kroků: výběr administrátora systému státem, nastavení celého systému, osvěta veřejnosti. Podle zkušeností ze zahraničí může přípravná fáze od přijetí příslušného zákona trvat zhruba 2 roky.

„Zálohování prosazuji v České republice už několik let. Jsem totiž přesvědčen, že celé nápojové odvětví má unikátní příležitost stát se prvním plně cirkulárním průmyslem. Jsem opravdu rád, že jsme spojili síly s kolegy z dalších čtyř nápojářských firem s jasným cílem podpořit zavedení plošného zálohování v ČR,“ komentuje podporu systému zálohování generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

„Zálohování funguje v mnoha zemích, kde působíme a jeho pozitivní dopad je zřejmý. Zlepšil se zpětný sběr materiálu, který využíváme na opětovnou výrobu nápojových obalů. Zavedení zálohování dává smysl i v České republice a my chceme, aby byl zdejší systém mezi nejlepšími,“ uvádí Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

„V rámci našich dlouhodobých závazků v oblasti udržitelnosti se zaměřujeme mimo jiné na dosažení uhlíkové neutrality a na 100% cirkularitu našich materiálů. Udržitelné zacházení s obaly, které uvádíme na trh, je k dosažení těchto závazků zásadní. Z několika dalších evropských zemí, kde působíme, víme, že zálohování má zásadní pozitivní dopady právě na uhlíkovou stopu v našem dodavatelském řetězci, zároveň je ale také jediným řešením, díky kterému můžeme být skutečně cirkulární. Pojďme tedy i my udělat krok správným směrem a posunout se od třídění k pravé recyklaci,“ vyzývá k podpoře opravdové recyklace Andrea Vogliazzo, generální ředitel společnosti Heineken Česká republika.

„Než jsme se rozhodli podpořit zálohování PET lahví a plechovek, hodnotili jsme různé scénáře udržitelného hospodaření s obaly. Zálohování považujeme za nejlepší řešení. Vytřídí se díky tomu více použitých obalů. A hlavně se uzavře systém hospodaření s PET lahvemi a plechovkami. Z použitého obalu se vyrobí nový,“ popisuje Jannis Samaras, předseda představenstva Kofola ČeskoSlovensko.

„Udržitelnost je pro náš byznys naprosto zásadní. Cirkularity plechovek však nemůžeme dosáhnout bez efektivního nakládání s použitými plechovkami. Navzdory tomu, že hliník je prakticky donekonečna recyklovatelný materiál, plechovky nyní často skončí ve směsném odpadu, a ne v nových plechovkách. Zavedení zálohového systému je pro nás jasná volba, jak tuto situaci změnit,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragos Constantinescu.

Kontakt pro média
Andrea Brožová, PR manažer
Mattoni 1873
Telefon: 721 150 737
E-mail: andrea.brozova@mattoni.cz

Tisková zpráva v PDF