4. 3. 2015

Z Kyselky vyjel již 200. vlak MATTONI EXPRESS vezoucí minerální vodu moravským spotřebitelům

Karlovarské minerální vody, a. s. (KMV) vypravily z Kyselky již dvoustý vlak vezoucí 
16 plně naložených nákladních vagónů s jejich produkty na 470 km dlouhou trasu do distribučního centra na Moravě. Nasazení vlakových souprav od léta roku 2012 již nahradilo 4 461 kamionů a KMV tímto krokem výrazně přispěly k ochraně životního prostředí. Díky pozitivním zkušenostem počítají KMV s železniční přepravou i do budoucnosti.


V pondělí 2. března 2015 ve 13 hodin vypravily KMV ze své podnikové vlečky v Kyselce již 200. nákladní vlak – MATTONI EXPRESS se 16 železničními nákladními vagony plně naloženými výrobky tohoto předního výrobce nápojů značek jako MATTONI, MAGNESIA nebo AQUILA. Všechny tyto výrobky směřují ke spotřebitelům na Moravě, kam v naprosté většině putují právě po 470 km dlouhé železniční trase, která spojuje podnikovou vlečku v Kyselce s distribučním centrem v Prostějově na Moravě.

Obnovení železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic nad Ohří a následné oživení dopravy po železnici v srpnu 2012 se ukázalo jako životaschopné a železniční doprava je nyní významnou součástí distribučního řetězce KMV. Nyní KMV zpravidla vypravují mimo hlavní sezónu 1-2 vlaky týdně, v sezónní špičce to bývají i 2-3 vlaky týdně, což záleží na aktuální poptávce.

Tento projekt dokazuje, že i rychloobrátkové zboží, lze přepravovat rychle a kvalitně po dnes velmi opomíjené železnici. Svým pojetím a hlavně objemem přepravených výrobků je projekt obnovení železniční přepravy produktů KMV ojedinělý v celém svém odvětví a výjimečný také v celoevropském měřítku.

„Nasazením vlakových souprav jsme už nahradili jízdu celkem 4 461 kamionů. Kdyby tyto kamionové soupravy stály seřazené za sebou, vytvořily by řadu o celkové délce 71,37 km,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV. „Nahrazení tak velkého množství kamionů ekologičtější přepravou po železnici je naším dalším krokem k ochraně životního prostředí, která je součástí námi dlouhodobě prosazovaného zdravého životního stylu. Vzhledem k pozitivním zkušenostem s přepravou po železnici s ní počítáme i do budoucnosti,“ dodává Alessandro Pasquale.

O projektu železniční vlečky

28. srpna 2012 vyjel z Kyselky první vlak s nákladem 556 416 litrů zdejší unikátní minerální vody po obnovené železniční vlečce do Vojkovic nad Ohří, kterou vybudoval a roku 1895 uvedl do provozu Heinrich Mattoni, zakladatel stejnojmenné společnosti, jejímž nástupcem jsou Karlovarské minerální vody, a. s. (KMV).

Rekonstrukce železniční vlečky na devítikilometrové trase Kyselka – Vojkovice nad Ohří trvala necelé čtyři měsíce. Symbolický první pražec položil generální ředitel KMV Alessandro Pasquale spolu 
s karlovarským hejtmanem Josefem Novotným. Zaměstnanci společnosti Rutr, která rekonstrukci prováděla, vyměnili 560 pražců a nahradili 820 metrů kolejnic.

Manipulaci s železničními vozy na vlečkách a jejich dopravu do předávacích železničních stanic zajišťuje společnost Rail system s vlastními dieselelektrickými lokomotivami řady 749. V předávacích stanicích si vlakové soupravy přebírají elektrické lokomotivy společnosti ČD Cargo, které je přepravují na další trase.

Obnovená vlečka umožnila společnosti KMV zásobovat po kolejích spotřebitele na Moravě, čímž nahradila už více než 4 461 kamionů, a prospěla tak životnímu prostředí. Projekt železniční vlečky získal roku 2012 prestižní ocenění Logistického fóra LOG-IN, které se zaměřuje na nejefektivnější řešení, inovace, nové projekty a případové studie v logistice na českém trhu.

O Karlovarských minerálních vodách

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Vedle tradiční minerální vody Mattoni jsou výrobci pramenité vody Aquila a minerální vody Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Profesionální přístup KMV 
i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění.

Tisková zpáva v PDF