28. 4. 2021

Zálohovaná Mattoni na Košík.cz uzavírá kruh a recykluje z lahve do lahve

Mattoni spolu s online obchodem Košík.cz uzavřela cirkulární smyčku PETu ve své první zálohované lahvi. Zálohované PET lahve Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, byly zpracovány do nových lahví. Původní i nové lahve obsahují 80 % recyklovaného PETu. Na plnou cirkularitu procesu dohlédla nezávislá certifikační společnost GreenCircle Certified. Udělila zálohované lahvi Mattoni certifikaci GCC Closed Loop Product osvědčující uzavření materiálové smyčky.


„První certifikovaná cirkulární PET lahev na českém a snad i evropském trhu je důležitým krokem ve snaze o udržitelnost. Dokazuje, že recyklace „z lahve do lahve“ funguje a že takovýto cirkulární systém je srovnatelný se znovuplnitelnými lahvemi. Přál bych si, aby tato skutečnost byla rozpoznána všemi výrobci nápojů, kteří v Česku používají PET lahve a plechovky. Abychom tento výsledek replikovali na celý trh, potřebujeme ale použité nápojové obaly sbírat mnohem efektivněji prostřednictvím zálohového systému. A potřebujeme úzkou spolupráci všech hráčů na trhu. Bude to vyžadovat ještě určitý čas a mnoho úsilí. Víme ale, že to je možné a jsme připraveni s celým nápojovým odvětvím vybudovat transparentní a férový cirkulární systém na nápojové obaly,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, která má minerální vodu Mattoni ve svém portfoliu.

Cirkulární PET lahev Mattoni, vyrobená z 80 % z recyklovaného PETu, tak má za sebou druhou recyklaci „z lahve do lahve“. V tomto kole byly k recyklaci použity výhradně lahve vybrané zpět proti záloze na Košík.cz a žádné jiné. Nemusí to být na první pohled zřejmé, ale ne každá recyklace poskytuje stejný výsledek. Například pokud PET lahve vyrobené ze zahraničního recyklátu zrecyklujeme do vláken, jak se nyní většinou v Česku děje, recyklace proběhla, ale pouze v rámci lineární ekonomiky a nikoli té cirkulární. V takovém případě byl totiž materiál tzv. downcyklován, tedy recyklován do materiálu nižší kvality, který již nemůže být recyklován dále.

„V Košíku dlouhodobě věříme, že aby byly naše inovace funkční, musí být trvale udržitelné a ekologické. Projekt s Mattoni do této kategorie rozhodně spadá. Podařilo se nám dosáhnout důležitého milníku – ověřit, že cirkulární PET lahev rozhodně může být jednou z cest k udržitelným obalům,“ dodává Tomáš Jeřábek, generální ředitel Košík.cz. „Skutečnost, že zálohované cirkulární PET lahve překonaly v prodejích běžné PET lahve a fakt, že i přes komplikace způsobené koronavirem lidé dokázali vracet cirkulární lahve do oběhu, to, myslím, jasně dokazuje.“

Ukázalo se, že logistika spojená se zálohováním není pro prodejce významným problémem a že celý systém uzavření cirkulární smyčky může bez problémů fungovat. Ani zákazníci neměli problém prázdné lahve před vrácením doma skladovat, pokud měli garanci jejich návratu do oběhu.

Celý proces je certifikován americkou certifikační společností GreenCircle Certified. „Gratuluji Mattoni k udělení certifikátu Closed Loop Product. Oceňujeme Mattoni za progresivní přístup, který přinesl úplně nový standard nakládání s nápojovými obaly.

V cirkulárním přístupu tkví budoucnost. Umožní nám snížit produkci odpadu a využít hodnotné zdroje,“ okomentoval udělení certifikace spoluzakladatel společnosti Green Circle Certified, Tad Radzinski.

Pilotní projekt prvních zálohovaných PET lahví Mattoni odstartoval v lednu 2020. Záměrem bylo ukázat zájem zákazníků o zálohování a prakticky vyzkoušet recyklaci
„z lahve do lahve“. Použité PET lahve vyrobené z 80 % z recyklátu zákazníci vrátili proti záloze kurýrovi a takto vybrané lahve byly zrecyklovány do nových PET lahví, opět s 80% obsahem recyklátu. „Zákazníci, kteří zálohovanou lahev Mattoni na Košík vrátili, tak přispěli k prvnímu uzavření cirkulární smyčky českého PET materiálu. A za to jim patří velký dík,“ zakončuje Jeřábek.

Andrea Brožová, PR manažer
Mattoni 1873 a.s.
Telefon: 721 150 737
E-mail: andrea.brozova@mattoni.cz