19. 12. 2018

Zálohový systém by měl prokazatelně nižší dopad na životní prostředí

Evropská unie i široká veřejnost řeší plasty a jejich dopad na životní prostředí. V Česku se již rok připravuje studie mapující možnosti zavedení systému vratných nápojových obalů. První výsledky ukazují, že tzv. depozitní systém je šetrnější k životnímu prostředí. Pomůže též zvýšit míru recyklace PET lahví, jichž se v současnosti v Česku recykluje o něco málo více než polovina. Kompletní výsledky budou prezentovány 22. ledna 2019.


Problematika jednorázových plastů je již dlouho v hledáčku Evropské unie i médií. Živě se diskutuje o zálohovém systému na PET lahve. Možnosti jeho zavedení v Česku již rok analyzuje skupina Zálohujme? Jejím iniciátorem je společnost Karlovarské minerální vody spolu s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a VŠCHT. Výsledky studií – analýzy dopadů na životní prostředí, studie materiálových toků a analýzy ekonomických dopadů – budou zveřejněny na konferenci 22. ledna 2019.

Jakožto lídr na trhu přírodních minerálních vod jsme se rozhodli zaměřit na podporu životního prostředí a místní cirkulární ekonomiky a usilujeme o uzavření smyčky oběhového hospodářství v oblasti PET. Jedná se o hodnotný materiál, který by rozhodně neměl být na jedno použití,“ říká generální ředitel Karlovarských minerálních vod, Alessandro Pasquale.

Již nyní je jisté, že zavedení záloh by znamenalo snížení environmentálních dopadů celého systému sběru, třídění a recyklace nápojových obalů (PET lahví a plechovek).

Studie též ukázaly, že v současné době se v Česku vytřídí 69,5 % a k reálné recyklaci je odesláno pouhých 55,9 % PET lahví uvedených na trh. Tato recyklace navíc z velké části znamená vyřazení PET z dalšího použití, neboť se jedná o jednorázové a dále nerecyklovatelné výrobky, jako jsou dětské pleny, textil atd.

Více než 42 % PET lahví končí ve spalovnách, cementárnách nebo je uloženo na skládce. Ambicí skupiny Zálohujme? je dosáhnout více než 90 % vytříděných a 80 % recyklovaných PET lahví. Důraz je kladen na recyklaci opakovanou, tedy recyklaci zpět do PET lahví, díky získání vysoce kvalitního PETu potravinářské kvality.

Je dost možné, že Evropská unie bude za pár let požadovat 90% míru třídění. V zemích EU, kde se PET nápojové obaly zálohují, se dosahuje průměrné míry třídění právě na této úrovni. Například Norsko či Německo hlásí výsledky nad 95%. Dnes v podstatě neexistuje jiná cesta, jak se na takto vysokou míru třídění bez zálohového systému dostat,“ vysvětluje Vojtěch Vosecký, člen správní rady INCIEN.

Kompletní závěrečná studie bude odborné i laické veřejnosti představena 22. ledna 2019 na konferenci Zálohujme?. Zazní informace o tom, jak na tom Česko v nakládání s PET lahvemi je, a to z pohledu ekonomického, sociodemografického i environmentálního. Budou zde také představeny výsledky možného zavedení zálohového systému a jeho dopadu na koncového spotřebitele, firmy, obchodní řetězce, odpadové společnosti, obce, ale i životní prostředí.

O INCIEN

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineární spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, jenž šetří finance i životní prostředí. Více informací najdete na www.incien.org

O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a Toma a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Mountain Dew, a další.

Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku. V Bulharsku je KMV výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává na 2 400 zaměstnanců.

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVody a LInkedIn.

O VŠCHT FTOP

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha se dlouhodobě systematicky věnuje environmentálním dopadům různých technologií i rozvoji udržitelnosti z pohledu průmyslu. Řešíme řadu projektů týkajících se čištění odpadních vod, recyklací odpadních materiálů, snižování atmosférických emisí či zaměřených na úsporu surovin.

Kontakt pro média:

Andrea Brožová, PR manažer
Karlovarské minerální vody, a.s.
telefon: 721 150 737
e-mail: andrea.brozova@mattoni.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF