4. 1. 2017

Zaměstnanci Karlovarských minerálních vod běhali pro charitu

Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) v srpnu roku 2016 vyzvala všechny své zaměstnance, aby celý měsíc září běhali pro charitu. Za každý uběhnutý kilometr během se KMV zavázalo věnovat finanční obnos na dobročinné aktivity pražským františkánkám.


Dobročinnost pražských sester františkánek podporuje KMV dlouhodobě, a toto byl způsob, jak do charity aktivně zapojit zaměstnance osobně. Počítal se každý uběhnutý kilometr, ze závodů i soukromých kondičních tréninků. KMV slíbilo za každý uběhnutý kilometr zaměstnancem věnovat 10 Kč na tyto charitativní účely. V tomto konkrétním případě se bude jednat o využití prostředků pro zakoupení potravin pro lidi bez domova a ošetřování hendikepovaných občanů, o které se pražské františkánky starají.

Spojení s běháním se vzhledem k mnohaleté podpoře projektů Run Czech a Free Run ze strany KMV samo nabízelo. Vyběhnout navíc mohl skoro každý a kdykoli, proto nebyla potřeba speciální příprava a trénink.

Výzva se setkala s pozitivním přijetím, vyběhalo se celých 26. 263,- Kč, které osobně předal sestře představené paní Emanuele Antonello, generální ředitel KMV pan Alessandro Pasquale.

Tisková zpráva ve formátu PDF