Řízení kvality

Podnikáme zodpovědným a etickým způsobem. Děláme vše pro to, abychom dodávali na trh výrobky té nejvýšší kvality. Usilujeme o plění požadavků mezinárodně uznávaných norem ISO a potravinářských standardů GFSI. Aplikujeme integrovaný systém řízení v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kvalita a bezpečnost výrobků je naší maximální prioritou. Vždy se budeme snažit, co nejlépe uspokojit potřeby a očekávání našich zákazníků a spotřebitelů. Aktivně usilujeme o uhlíkovou neutralitu a zavedení principů cirkulární ekonomiky do praxe, tedy o efektivnější využívání omezených zdrojů elektrické energie, vody, surovin a snížení dopadu našeho podnikání na životní prostředí. Cítíme hlubokou odpovědnost k prostředí, ve kterém podnikáme, a to vytvářejí i naši lidé. Proto i bezpečnost na pracovišti a bezpečnost našich služeb patří mezi naše zásadní principy.

Aplikované systémy řízení jsou každoročně prověřovány externí akreditovanou auditorskou společností. V některých našich výrobních závodech a v některých zmiňovaných oblastech se na certifikaci intenzivně připravujeme.

Získané certifikáty pro jednotlivé naše výrobní závody najdete ke stažení níže.